Om speiderrådet

Fredrikstad Speiderråd består av representanter fra Fredrikstad Krets og KFUK-KFUM-speiderne.

Speiderorganisasjonene i Fredrikstad kommune har de siste årene hatt en jevn medlemsmasse på 750 betalende medlemmer. Disse er fordelt på tolv lokallag som dekker det meste av kommunen og er samlet under Fredrikstad Speiderråd. De er viktige bidragsytere til det vanlige friluftslivet for barn, unge og barnefamilier.

Speidingen henter sine medlemmer fra alle samfunnslag og er med dette en viktig del av vårt demokrati, som en brobygger for vennskap og forståelse for de nye generasjoner. Speidingen har friluftsliv som et sentral virkemiddel for å få til utvikling hos medlemmene, og selv om friluftslivets egenart og muligheter for folk flest har endret seg gjennom de hundrede år speiderorganisasjonene har vært en del av Fredrikstads foreningsliv, ser vi at mange av våre lokallag stadig utfordrer sine medlemmer, med moderne og mer krevende form for aktiviteter. Dette er ofte ressurskrevende for lokallagene, både økonomisk og i forberedelser, kurs m.m. Her oppleves kommunen ofte som en god støttende aktør.

Karl-Erik Onstad
Leder
leder@fredrikstadspeiderne.no
+47 932 62 178

Hanne Eli Nordstrand
Styremedlem
hanne-eli@fredfiber.net
+47 417 68 866

Beate Molander
Styremedlem
beate.molander@gyldendal.no
+47 408 74 105

Anne-Britt Pettersen
Styremedlem
abp@hotmail.no
+47 402 14 110

Erik Bodahl-Johansen
Styremedlem/Kasserer
erik@bodahl.com
+47 924 28 431/p>