Om kretsen

Fredrikstad Krets er et av Norges Speiderforbund sine administrative organ. En av kretsens viktigste oppgaver er å være bindeledd mellom Norges Speiderforbund og gruppene. Ut over dette arrangerer kretsen også leirer og kurs for ledere. Fredrikstad Krets er også et samlepunkt for gruppene, hvor gruppen får mulighet til erfaringsutveksling. Kretsen arrangerer ved gjevne mellomrom PEFF-kurs for speidere i kretsen.

Kretsen er også en god samarbeidspartner når det kommer til å få i gang spennende prosjekter både på krets- og gruppenivå. Kretsens høyeste organ er kretstinget. Dette tinget består av kretsstyret, samt representanter valgt av gruppene. Fredrikstad Krets består i dag av 10 aktive speidergrupper, som har aktiviteter både på land og til vanns.

Hvis du ønsker å vite mer om de forskjellige gruppene i kretsen, kan du finne oversikt over de her!

Kretsstyret

Henning Ytterstad
Kretsleder
+47 488 66‬‬‬ 424

Kristoffer Holt Iversen
Visekretsleder
+47 915 60 096

Rita Standal
Styremedlem
+47 414 32 652

Ragnhild Fossaas Pahle
Styremedlem
+47 924 35 388

Karianne Tangen Dypedahl
Styremedlem
+47 970 30 719

Ted Nilsen
Styremedlem
+47 924 44 846

Erik Bodahl-Johansen
Kasserer
+47 924 28 431

Tora Magnusson
Sekretær
+47 901 85 145

Hva er oppgaven til kretsstyret?

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Kretsstyret velges av kretstinget og står for den daglige ledelsen av kretsen.

Kretsstyrets oppgaver:
• å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område
• å være forbundets representant overfor gruppene i området
• å holde løpende kontakt med den enkelte speidergruppe og gi støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet
• å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene
• å være gruppenes representant overfor forbundet.

Program, ledertrening og organisasjon:
• Starte nye grupper og legge til rette for ekspansjon i eksisterende grupper.
• Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt.
• Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, trening av førerpatruljer og konkret opplæring i bruk av treningsprogrammet.
• Synliggjøre speiding i kretsen.
• Gjennomføre felles arrangementer.

Administrasjon:
Godkjenne ledere i gruppene og i kretsen.
• Utarbeide forslag til årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for det enkelte år, samt nødvendige planer for fremtiden.
• Forberede og gjennomføre kretstinget. Følge opp kretstingets vedtak og arrangementer.
• Gi innstilling i alle saker som skal behandles av kretstinget.
• Holde kretsens administrasjon.
• Ansette eventuelle medarbeidere og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.
• Sette i verk forbundets vedtak som gjelder kretsen og gruppene.
• Gi uttalelse i saker som gruppene sender forbundet.

Andre oppgaver:
• Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner